Witam!

Wydany w 2009 roku przez wydawnictwo Wiedza Powszechna Nowy „Słownik znaków japońskich” jest poprawionym oraz rozszerzonym wydaniem „Słownika znaków japońskich”, który od swojego pierwszego wydania w 1995 roku, był wznawiany aż sześciokrotnie. Słownik ten opisuje wszystkie 1945 znaków, które zostały uznane przez japońskie Ministerstwo Edukacji za obowiązujące w powszechnym użyciu, podając ich czytania (odczyty), znaczenia oraz przykłady zastosowań tych znaków w złożeniach z innymi znakami.

W związku z tym, że umowa z Wydawnictwem Wiedza Powszechna dobiegła końca i prawa autorskie Słownika znaków japońskich powróciły do autora, postanowiłem opublikować ten słownik w postaci bloga tak, aby jak najwięcej ludzi mogło z niego korzystać.

Wersja elektroniczna oprócz zamieszczonych w wersji papierowej 1995 znaków, opisuje nowe znaki, które w 2010 roku zostały dodane do listy powszechnie obowiązujących znaków (常用漢字)、jak również inne często używane znaki, które nie znalazły się na tej liście (表外漢字). Łącznie ponad 2200 znaków.

Życzę owocnego korzystania ze słownika.

Bogusław Nowak

P.S.

Mam nadzieję, że użytkownicy słownika, korzystając z możliwości komentowania, wskażą ewentualne pomyłki, albo też zasugerują lepsze tłumaczenie. W ramach możliwości czasowych będę się starał uwzględnić te sugestie.

Dodaj komentarz