Wskazówki dla korzystających ze słownika

Zamieszczona po lewej stronie wyszukiwarka umożliwia odnalezienie pojedynczych kanji oraz ich złożeń lub innych, także polskich słów (należy stosować polskie znaki: ą, ć, ę, ł, itd.)

Kiedy do okienka wyszukiwarki wpiszemy jakiś znak lub słowo i przyciśniemy ENTER, odnalezione zostaną wszystkie miejsca, w których ten znak lub słowo występuje.

Ponieważ pojawią się jedynie streszczenia poszczególnych haseł, należy kliknąć znak tytułowy, aby wyświetlone zostało całe hasło.

haslo

Po kliknięciu:
haslo02

Korzystając z wyszukiwarki można także wyselekcjonować różne grupy znaków. Na przykład grupę znaków o tej samej ilości kresek, albo grupę znaków posiadających ten sam klucz. W tym celu w okienku wyszukiwarki obok ilości kresek należy dopisać „画”(np. „8画” ), albo „部” obok klucza (np. „雨部”).

Znaczenie wyrażeń używanych przy opisie kanji 

 • 常用漢字(じょうようかんじ) Jōyō kanji; zestaw 2136 znaków kanji, ustalony przez rząd Japonii. (W oficjalnych dokumentach wszystkim kanji spoza listy Jōyō musi towarzyszyć zapis fonetyczny w hiragana).
 • 小学  kanji z zakresu kursu szkoły podstawowej (z podaniem rocznika, w którym dane kanji jest uczone)
 • 中学 kanji z zakresu kursu gimnazjum
 • 表外漢字(ひょうがいかんじ) kanji spoza listy Jōyō kanji
 • 人名用漢字(じんめいようかんじ) zestawu 861 znaków, które mogą być używane w imionach i nazwiskach.
 • 非人名用(ひじんめいよう) kanji, które nie mogą być używane w imionach i nazwiskach

 Znaczenie znaków używanych przy podawaniu czytań kanji 

Ponieważ Japończycy nie uczą się od razu wszystkich możliwych czytań kanji, ale dzielą je na rożne poziomy, czytania poszczególnych kanji poprzedzone są znakiem, który określa poziom, na którym obowiązuje znajomość danego czytania.

Oprócz poziomów odpowiadających poziomom edukacji (小学: szkoła podstawowa; 中学: gimnazjum; 高校: liceum), podane są poziomy wyznaczone przez日本漢字能力検定.

日本漢字能力検定(にほんかんじのうりょくけんてい)jest egzaminem sprawdzającym znajomości japońskich znaków kanji. Egzamin jest powszechnie znany jako Kanji Kentei (漢字検定), lub w skróconej formie;  Kanken (漢検). Egzamin jest zarządzany przez 公益財団法人日本漢字能力検定協会(こうえきほうじんにほんかんじのうりょくけんていきょうかい)Fundację Pożytku Publicznego Egzaminowania Znajomości Japońskich Kanji.

12 poziomów wyznaczonych przez Kanken
 • 1級・Poziom 1 (Poziom studiów wyższych oraz ogólnego użycia, około 6000 znaków)
 • 1級・Poziom 1 wstępny (Poziom studiów wyższych oraz ogólnego użycia, około 3000 znaków)
 • 2級・Poziom 2 (Poziom ucznia, który ukończył liceum, wyższych studiów oraz ogólnego użycia, 2136 znaków, wszystkie znaki Jōyō kanji
 • 2級・Poziom 2 wstępny (Poziom ucznia liceum, 1940 znaków, w tym 1940 znaki Jōyō kanji
 • 3級・Poziom 3 (Poziom ucznia, który ukończył gimnazjum, 1607 znaków, w tym 1600 znaków Jōyō kanji)
 • 4級・Poziom 4 (Poziom ucznia gimnazjum, 1322 znaki, w tym 1300 znaków Jōyō kanji)
 • 5級・Poziom 5 (Zakres kursu szóstej klasy szkoły podstawowej, 1006 znaków)
 • 6級・Poziom 6 (Zakres kursu piątej klasy szkoły podstawowej, 825 znaków)
 • 7級・Poziom 7 (Zakres kursu czwartej klasy szkoły podstawowej, 640 znaków)
 • 8級・Poziom 8 (Zakres kursu trzeciej klasy szkoły podstawowej , 440 znaków)
 • 9級・Poziom 9 (Zakres kursu drugiej klasy szkoły podstawowej, 240 znaków)
 • 10級・Poziom 10 (Zakres kursu pierwszej klasy szkoły podstawowej, 80 znaków)

Dodaj komentarz